تبلیغات
banner

رئیس شبکه بهداشت و درمان ملکان:

از بهمن ماه ۹۵ تاکنون هیچ گونه پرداختی به پزشکان انجام نشده/پیمانکاران حق ندارند کمتر از قانون کار برای نیروهایشان پرداخت کنند

رئیس شبکه بهداشت و درمان ملکان گفت : از بهمن ماه ۹۵ تاکنون هیچ گونه پرداختی به پزشکان انجام نشده است و در این امر هم جوابکو نیستیم. ...

مصاحبه