استقبال بی نظیر مردم شیراز از خانواده شهید حججی

به گزارش دیار ملکان به نقل از شیرازه، صبح امروز خانواده شهید بی سر محسن حججی از شهدای مدافع حرم با سفر به شیراز مورد استقبال کم نظیر مردم و حضور مسئولین سپاه فجر فارس، صداوسیمای مرکز استان قرار گرفتند. در این مراسم پسر شهید عبدالله نژاد در فرودگاه شهید آیت الله دستغیب حضور داشت. در ادامه مراسم خانواده شهید حججی با حضور در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(علیه السلام) در مراسم گرامیداشت این شهید مدافع حرم شرکت کردند.

عکس: سجاد شریف زاده

به نقل از شیرازه، صبح امروز خانواده شهید بی سر محسن حججی از شهدای مدافع حرم با سفر به شیراز مورد استقبال کم نظیر مردم و حضور مسئولین سپاه فجر فارس، صداوسیمای مرکز استان قرار گرفتند. در این مراسم پسر شهید عبدالله نژاد در فرودگاه شهید آیت الله دستغیب حضور داشت. در ادامه مراسم خانواده شهید حججی با حضور در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(علیه السلام) در مراسم گرامیداشت این شهید مدافع حرم شرکت کردند.

عکس: سجاد شریف زاده

به نقل از شیرازه، صبح امروز خانواده شهید بی سر محسن حججی از شهدای مدافع حرم با سفر به شیراز مورد استقبال کم نظیر مردم و حضور مسئولین سپاه فجر فارس، صداوسیمای مرکز استان قرار گرفتند. در این مراسم پسر شهید عبدالله نژاد در فرودگاه شهید آیت الله دستغیب حضور داشت. در ادامه مراسم خانواده شهید حججی با حضور در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(علیه السلام) در مراسم گرامیداشت این شهید مدافع حرم شرکت کردند.

عکس: سجاد شریف زاده

به نقل از شیرازه، صبح امروز خانواده شهید بی سر محسن حججی از شهدای مدافع حرم با سفر به شیراز مورد استقبال کم نظیر مردم و حضور مسئولین سپاه فجر فارس، صداوسیمای مرکز استان قرار گرفتند. در این مراسم پسر شهید عبدالله نژاد در فرودگاه شهید آیت الله دستغیب حضور داشت. در ادامه مراسم خانواده شهید حججی با حضور در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(علیه السلام) در مراسم گرامیداشت این شهید مدافع حرم شرکت کردند.

عکس: سجاد شریف زاده

به نقل از شیرازه، صبح امروز خانواده شهید بی سر محسن حججی از شهدای مدافع حرم با سفر به شیراز مورد استقبال کم نظیر مردم و حضور مسئولین سپاه فجر فارس، صداوسیمای مرکز استان قرار گرفتند. در این مراسم پسر شهید عبدالله نژاد در فرودگاه شهید آیت الله دستغیب حضور داشت. در ادامه مراسم خانواده شهید حججی با حضور در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(علیه السلام) در مراسم گرامیداشت این شهید مدافع حرم شرکت کردند.

عکس: سجاد شریف زاده

پسندیدن(0)نپسندیدن(0)