درگیری های شدید بین نظامیان صهیونیست و شهروندان فلسطینی/تصاویر

به گزارش دیار ملکان، تصویر نمایی از درگیری شدید مابین نظامیان رژیم صهیونیسیتی با شهروندان فلسطینی را که روز جمعه در شهر رام الله اتفاق افتاد، نشان می دهد.

پسندیدن(0)نپسندیدن(0)