از یوم الحساب پلاسکو تا حکایت پیدا کردن دلار فروش!

به گزارش دیار ملکان، تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است:

از یوم الحساب پلاسکو تا حکایت پیدا کردن دلار فروش!

 

از یوم الحساب پلاسکو تا حکایت پیدا کردن دلار فروش!

 

از یوم الحساب پلاسکو تا حکایت پیدا کردن دلار فروش!

 

از یوم الحساب پلاسکو تا حکایت پیدا کردن دلار فروش!
از یوم الحساب پلاسکو تا حکایت پیدا کردن دلار فروش!

 

از یوم الحساب پلاسکو تا حکایت پیدا کردن دلار فروش!

 

از یوم الحساب پلاسکو تا حکایت پیدا کردن دلار فروش!

 

از یوم الحساب پلاسکو تا حکایت پیدا کردن دلار فروش!
////////////////
////////////////
////////////////
////////////////

 

////////////////

 

////////////////

 

////////////////

 

////////////////

 

////////////////

 

////////////////

 

////////////////

 

////////////////

 

////////////////

 

////////////////
پسندیدن(1)نپسندیدن(0)