عکس/ عقب‌نشینی نجومی

روزنامه وطن امروز، تیتر یک شماره امروز خود را به عقب نشینی مجلس از مصوبه نجومی شدن حقوق مدیران اختصاص داد.

عکس/ عقب‌نشینی نجومی

پسندیدن(0)نپسندیدن(0)