خانه / آخرین اخبار / نشست مشترک صاحبان مغازه های امام خمینی شهر ملکان با برخی مسئولین شهرستان

نشست مشترک صاحبان مغازه های امام خمینی شهر ملکان با برخی مسئولین شهرستان

به گزارش دیارملکان، جلسه ای با حضور صاحبان مغازه های امام خمینی شهر ملکان، نماینده مردم، شورای شهر و سرپرست شهرداری در خصوص رفع مشکل پروژه اجرای تعریض خیابان امام خمینی در تالار بیستون تشکیل یافت.  

به گزارش دیارملکان، جلسه ای با حضور صاحبان مغازه های امام خمینی شهر ملکان، نماینده مردم، شورای شهر و سرپرست شهرداری در خصوص رفع مشکل پروژه اجرای تعریض خیابان امام خمینی در تالار بیستون تشکیل یافت.

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

در صورت اصرار مسئولین برای انجام طرح تعریض خیابان امام خمینی تذکر لازم را به آنها میدهم

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.