لایحه تغییر «ریال» به «تومان» به تصویب دولت رسید ! هیات دولت در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه بانک مرکزی بار دیگر بر تغییر واحد پول ملی تاکید کرد!
طرح: جواد تکجو
پسندیدن(0)نپسندیدن(0)