به گزارش دیار ملکان به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، اعضای هیات مدیره پرسپولیس امروز معرفی شدند.

بر این اساس على اکبر طاهرى، ابوالفضل روغنى گلپایگانى، حمید گرشاسبى، جعفر کاشانى و محمد حاجى بیگى به عنوان اعضاى جدید هیات مدیره پرسپولیس تعیین شدند.

 

پسندیدن(0)نپسندیدن(0)