نصب برچسب، شعر و جمله‌های فلسفی روی بدنه خودرو ۳۰هزار تومان جریمه دارد!
.
طرح: محمدعلی رجبی
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ – ۱۶:۴۲
پسندیدن(0)نپسندیدن(0)