شرط وزیر خارجه سعودی برای ایران!
وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه ادعاهای بی‌پایه و اساس خود گفت که اگر ایران می‌خواهد در جامعه جهانی حضور فعال داشته باشد باید دست از دخالت در امور سایر کشورها بکشد!
طرح: طاهر شعبانی
پسندیدن(0)نپسندیدن(0)