انتخاب جان بولتون بعنوان مشاور تازه امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، در راستای جنگ روانی علیه ایران است!
طرح: محمدعلی رجبی
پسندیدن(0)نپسندیدن(0)