نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی دیارملکان آرش پاشازاده

اطلاعات تماس:

آدرس دفتر: آ.ش- شهرستان ملکان – خیابان ۱۷ شهریور – روبروی داروخانه امینی

تلفن دفتر: ۰۴۱۳۷۸۳۰۱۴۴

شماره موبایل مدیر: ۰۹۳۵۳۹۶۶۹۲۹

پست الکترونیکی سایت: diareMalekan@gmail.com

پسندیدن(5)نپسندیدن(2)