اخبار شهرستان

آمریکا بازی درآورده و می خواهد برجام را با هزینه ایران عقیم کرده و از بین ببرد

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تلاش آمریکا برای بی اثر کردن برجام گفت: از زمان آمدن ترامپ شرایط کاملا تغییر کرده و حالا آمریکا بازی درآورده و می خواهد برجام را با هزینه ایران عقیم کند و از بین ببرد.