اخبار شهرستان

دریاچه ارومیه ۲۲ کیلومتر کوچکتر شد

براساس آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به ۱۵ فروردین سال گذشته ۲ میلی‌متر و نسبت به میانگین درازمدت ۳٫۹۳ متر کاهش پیدا کرده است.

جان بولتون، نماد سال سگ

انتخاب جان بولتون بعنوان مشاور تازه امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، در راستای جنگ روانی علیه ایران است! طرح: محمدعلی رجبی