اخبار شهرستان

دریاچه ارومیه ۲۲ کیلومتر کوچکتر شد

براساس آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به ۱۵ فروردین سال گذشته ۲ میلی‌متر و نسبت به میانگین درازمدت ۳٫۹۳ متر کاهش پیدا کرده است.