اخبار شهرستان

جان بولتون، نماد سال سگ

انتخاب جان بولتون بعنوان مشاور تازه امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، در راستای جنگ روانی علیه ایران است! طرح: محمدعلی رجبی

زیر پای ساغلام خالی شد!

سرمربی ترکیه‌ای تراکتورسازی، شانس زیادی برای ادامه همکاری با این باشگاه در فصل آینده ندارد. برخی در تبریز، حسابی زیر پای آرطغرول ساغلام را خالی کرده‌اند و با توجه به شرایطی که پشت پرده به وجود آمده، نباید برای تمدیدقرارداد این مربی برای فصل آینده، شانسی را قائل شد.